Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PROJEKT "EDUKACJA TIK W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY ŻARY"

Uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej rozpoczynają projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Podziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych- projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020. Beneficjentami projektu są Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Gmina Żary.

Więcej…

LABORATORIUM BEZPIECZNEGO INTERNETU

24 października odbyły się warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu organizowane przez firmę T- Mobile pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Podczas warsztatów uczniowie poznali zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni oraz programy komputerowe zapewniające im bezpieczeństwo. Na zakończenie zostali obdarowani atrakcyjnymi upominkami.

Więcej…

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października cała społeczność naszej szkoły obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, w przygotowanie którego włączyli się uczniowie klasy V, VI oraz II gimnazjum, a także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Mimo „pechowej daty” ten dzień był pełen życzeń, uśmiechów i radości.

Więcej…

PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ

6 października odbyło się uroczyste Pasowanie na pierwszoklasistę. Aby do niego przystąpić kandydaci z klasy I musieli zaprezentować swoje umiejętności w różnych dziedzinach. Pierwszaki zdały egzamin, a Pani Dyrektor przyjęła ślubowanie i dokonała pasowania wielkim, zabytkowym ołówkiem. Przyrzeczenie złożyli również rodzice, którzy podczas próby z uśmiechem konsumowali cytrynę.

Dzieci zostały obdarowane dyplomami i „rożkami obfitości”. W przygotowanie imprezy włączyli się również uczniowie klasy IV.

Więcej…

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Więcej…

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ OFIAR ŚMIERTELNYCH

21 września przypada Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych. Policjanci ruchu drogowego państw członkowskich TISPOL prowadzili 24-godzinne działania EDWARD.

Więcej…

PROJEKT PLATFORMA SZKOLENIOWA BRD
W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. AM

W okresie od 15 października 2017 do 30 maja 2018 grupa naszych uczniów będzie uczestniczyć w bezpłatnym projekcie umożliwiającym poznanie przepisów ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kat. AM (motorower). Szkolenie organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Nauka odbywać się będzie na opracowanym specjalnie do tego celu oprogramowaniu e-learning Wydawnictwa Grupa IMAGE Sp. z o.o. z Warszawy pod adresem https://www.edukacjabrd.pl/ Realizację projektu koordynuje Pan Artur Pięta.

Procedura

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

20 września dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego świętowały Dzień Przedszkolaka. Było wesoło i kolorowo. Wszystkie dzieci uczestniczyły w tańcach i wspólnym poznawaniu się obu grup. Przedszkolaki chętnie rysowały i kolorowały Portrety Przedszkolaka. Miały również okazję przemienić się w kotka, motylkową wróżkę albo Spider-Mana. Do domu wróciły z  kolorowymi balonami i drobnymi upominkami.

Więcej…

Strona 3 z 9

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ