Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR - PUNKT PRZEDSZKOLNY

UWAGA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI- NOWY HARMONOGRAM

W związku z zamknięciem placówek oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym.

Dodatkowo informujemy, że dokumenty można składać w terminie 19-31 marca br. poprzez włożenie do specjalnie przygotowanych skrzynek przed głównym wejściem do szkoły (prosimy o nie wchodzenie do budynków). Skrzynki wystawione są w godzinach 7.00-15.00. Dokumenty można wysłać także pocztą, za termin dostarczenia uznaje się termin otrzymania dokumentów przez szkołę (a nie termin nadania na poczcie).

W razie wątpliwości telefoniczne informacje można uzyskać w szkołach lub Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (68 363 00 40).

NABÓR - I KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

SZKOŁA MARZEŃ

Szkoła Marzeń to projekt pomocy uczniom ze szkół wiejskich. W ramach projektu szkoły wiejskie otrzymały dotację na prowadzenie działań wspomagających uczniów, wsparcie merytoryczne oraz ofertę szkoleń dla nauczycieli.

443 szkoły z całej Polski zostały przyjęte do projektu w wyniku naboru, który odbywał się w lipcu i sierpniu 2005 r. Wybrane szkoły mogły otrzymać dotację w wysokości do 88 000 zł (zależną od wielkości szkoły) na realizację programów zwiększających szanse edukacyjne dzieci. Nasz szkoła otrzymała dotację w wysokości 81 200 zł. Szkoły realizowały swoje programy od 15 października 2005 r. do 14 października 2006 r.

W ciągu kolejnych 3 lat (2007-2009) samorząd Gminy Żary kontynuował finansowanie projektu w wysokości 33% całkowitej dotacji rocznie.

Projekt dał uczniom możliwość korzystania z wielu różnorodnych zajęć i form spędzania wolnego czasu, co nie było możliwe wcześniej. Wśród propozycji przedstawionych uczniom i ich rodzicom znalazły się m.in.: koła internetowe, komputerowe, taneczne, teatralne, czytelnicze, regionalne, koła języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą, gimnastyka korekcyjna, zespół wyrównywania wiedzy z matematyki, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, codzienna pomoc w odrabianiu zadań domowych, wyjazdy na basen, wycieczki, zajęcia w czasie ferii i wakacji, nauka pływania.

Dzięki udziałowi w projekcie odwiedziliśmy m. in. Zgorzelec, Görlitz, Ochlę (Muzeum Etnograficzne), Drzonów (Lubuskie Muzeum Wojskowe z drugim co do wielkości i znaczenia zbiorem militariów w Polsce), Żagań (Muzeum Martyrologii Jeńców Alianckich, barokowy zespół pałacowy Lobkowitzów, zespół pofranciszkański), Zieloną Górę (Muzeum Ziemi Lubuskiej, Palmiarnia), Szczecin (Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego, Cmentarz Centralny, Jasne Błonia), Międzyzdroje (Gabinet Figur Woskowych, Aleja Gwiazd), Świnoujście (rejs wycieczkowy m/s Chateaubriand na trasie 24 km: port Marynarki Wojennej, Kanał Mieleński i Piastowski, rezerwat ptactwa wodnego, historyczne miejsca z okresu II Wojny Światowej, przeprawa promowa "Karsibór", Terminal Promów Morskich, latarnia morska, Fort Gerharda i Fort Anioła, falochron; przejazd kolejką "CYRUS TOURS"), Wolin (Wzgórze Wisielców, Centrum Słowian i Wikingów- Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej), Lubin (grodzisko średniowieczne, tarasy widokowe, bicie pamiątkowych monet), Wicko (jedyna w Polsce ekspozycja tajnej broni niemieckiej z okresu II wojny światowej), Wapnicę (Jezioro Turkusowe), Wrocław (Muzeum Narodowe, Panorama Racławicka, Ogród Japoński, ZOO, rejs statkiem po Odrze), Kliczków (zamek), Grodziec (zamek na bazaltowym, powulkanicznym wzgórzu), Karpacz (Muzeum Zabawek, Kościółek Wang, Muzeum Sportu i Turystyki), Świerkocin (ZOO Safari).

To wszystko można prześledzić także na stronie PROGRAMU.

 

SZKOŁA MARZEŃ W OBIEKTYWIE


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ