Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR - PUNKT PRZEDSZKOLNY

UWAGA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI- NOWY HARMONOGRAM

W związku z zamknięciem placówek oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym.

Dodatkowo informujemy, że dokumenty można składać w terminie 19-31 marca br. poprzez włożenie do specjalnie przygotowanych skrzynek przed głównym wejściem do szkoły (prosimy o nie wchodzenie do budynków). Skrzynki wystawione są w godzinach 7.00-15.00. Dokumenty można wysłać także pocztą, za termin dostarczenia uznaje się termin otrzymania dokumentów przez szkołę (a nie termin nadania na poczcie).

W razie wątpliwości telefoniczne informacje można uzyskać w szkołach lub Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (68 363 00 40).

NABÓR - I KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

PROGRAM - FERIE Z EKONOMIĄ

Ferie z ekonomią to dodatkowe zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania własnych finansów osobistych, realizowane w trakcie jednego tygodnia ferii zimowych. Organizatorem i pomysłodawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W dniach 27-31 stycznia grupa uczniów naszej szkoły weźmie udział w programie. Jesteśmy jedną z dwóch szkół w woj. lubuskim i 50 szkół w kraju, które zakwalifikowały się do programu.

W czasie zajęć uczniowie będą mieli możliwość zdobycia wiedzy ekonomicznej, w tym: w zakresie postaw przedsiębiorczych, bankowości (w tym produktów bankowych), sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym oraz poznania zadań Narodowego Banku Polskiego i roli pieniądza w gospodarce narodowej. Odwiedzą także lokalnego przedsiębiorcę. Na prośbę o zaprezentowanie firmy, przedstawienie jej historii, procesu produkcyjnego i specyfiki działalności przystała firma Tempus Polska. W ostatnim dniu zajęć uczniowie pojadą do Zielonej Góry z wizytą do oddziału wojewódzkiego Narodowego Banku Polskiego oraz poznają pracę banku komercyjnego PKO SA.

W II półroczu uczniowie przygotują model biznesowy przedsięwzięcia w społeczności lokalnej. Stworzą swoistą mapę biznesu wymyślonego przez siebie. Pracować będą na funkcjonującym w świecie realnym modelu Canvas- narzędziu przydatnym do budowania modelu biznesowego. Praca ta zostanie oceniona przez ekspertów. Autorzy 5 najlepszych prac w Polsce zostaną zaproszeni do Warszawy na warsztaty.

K. Kopernicka

Więcej o programie - https://www.feriezekonomia.pl/o-projekcie

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ