Szkoła Podstawowa w Bieniowie

1. RODO Klauzula informacyjna- obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych - KLAUZULA

2. RODO Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego - KLAUZULA

3. RODO Klauzula informacyjna - przesłanka umowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ