Szkoła Podstawowa w Bieniowie

DODATKOWE DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH-WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniowie ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

18-20 kwietnia 2018 r.
(dla klas I-VII szkoły podstawowej i kl. 2 gimnazjum)

30 kwietnia 2018 r.
(dla klas I-VII szkoły podstawowej i kl. 2-3 gimnazjum)

2 maja 2018 r.
(dla klas I-VII szkoły podstawowej i kl. 2-3 gimnazjum)

4 maja 2018 r.
(dla klas I-VII szkoły podstawowej i kl. 2-3 gimnazjum)

1 czerwca 2018 r.
(dla klas I-VII szkoły podstawowej i kl. 2-3 gimnazjum)

W w/w dniach szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczych.

Podstawa prawna:
a) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.),
b) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ