Szkoła Podstawowa w Bieniowie

DODATKOWE DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH-WYCHOWAWCZYCH

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 202 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkół w Bieniowie ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

31 października 2016

19-21 kwietnia 2017
(dla klas I-II gimnazjum)

2 maja 2017

16 czerwca 2017

W w/w dniach szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczych.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ