Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR - PUNKT PRZEDSZKOLNY

UWAGA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI- NOWY HARMONOGRAM

W związku z zamknięciem placówek oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym.

Dodatkowo informujemy, że dokumenty można składać w terminie 19-31 marca br. poprzez włożenie do specjalnie przygotowanych skrzynek przed głównym wejściem do szkoły (prosimy o nie wchodzenie do budynków). Skrzynki wystawione są w godzinach 7.00-15.00. Dokumenty można wysłać także pocztą, za termin dostarczenia uznaje się termin otrzymania dokumentów przez szkołę (a nie termin nadania na poczcie).

W razie wątpliwości telefoniczne informacje można uzyskać w szkołach lub Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (68 363 00 40).

NABÓR - I KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ W BIENIOWIE

Przed II wojną światową szkoła w Bieniowie liczyła osiem klas. W jednym pomieszczeniu uczyły się dwie klasy. W szkole pracowało 5 nauczycieli. W budynku szkoły znajdowało się mieszkanie dyrektora.

Lata 1946-1955 – budowanie zrębów życia polskiego w  Bieniowie; otwarcie szkół w Bieniowie, Biedrzychowicach i we Włostowie. Szkoła w Bieniowie mieściła się na ul. Dolnej. Pracował w niej 1 nauczyciel, który przyjeżdżał ze Złotnika. Nauka była prowadzona na dwie zmiany. Szkoła liczyła 4 oddziały. Nauka odbywała się w klasach łączonych. Klasy III i IV rozpoczynały naukę o godz. 8.00,  a kończyły o godz. 12.00. Od 12.00 do 15.00 odbywały się lekcje klas młodszych. Taka metoda uczenia trwała krótko, ponieważ do Bieniowa przyjechała pani Maria Krajczyk- nauczycielka z Przeworska. Po pani Krajczyk stanowisko nauczycielki objęła pani Janina Górka. Kierownikiem szkoły był pan Hieronim Gontarz.

Lata 1956-1972 – dobudowano piętro budynku szkolnego

Lata 80-te – rozbudowa szkoły.

Do 31 sierpnia 1986 roku szkołą kieruje mgr Jan Zapotoczny

1 września 1986 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Krystyna Kozaczyńska, która pełni tę funkcję do 28 lutego 1987 roku.

Kolejnym dyrektorem szkoły zostaje mgr Mieczysław Kurcewicz. Funkcję dyrektora pełni do 31 sierpnia 1988 roku.

1 września 1988 roku dyrektorem szkoły ponownie zostaje mgr Jan Zapotoczny, który na tym stanowisku pozostanie do 31 sierpnia 1989 roku.

Od 1 września 1989 roku do 31 sierpnia 1992 roku funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Grzegorz Kohlman.

1 września 1992 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Małgorzata Markowska. W tym czasie szkoła liczy 8 oddziałów oraz oddział przedszkolny. W Biedrzychowicach funkcjonuje filia szkoły (4 oddziały łączone)

1 września 1998 roku- Bieniów otrzymuje nowy budynek szkolny, następuje zmiana adresu szkoły (z ul. Dolnej 1 na ul. Dolną 5a)

Rok 1999- Reforma szkolnictwa w Polsce. Szkoła podstawowa staje się sześcioletnią szkołą; w budynku szkoły rozpoczyna działalność Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bieniowie. Szkołą podstawową nadal kieruje mgr Małgorzata Markowska, zaś gimnazjum mgr Lech Kubiak.

Rok 2000- czerwiec- mury szkoły podstawowej opuszcza ostatnia klasa ósma.

Rok 2000- październik- oddano do użytku salę gimnastyczną.

1 września 2012- Szkoła Podstawowa w Bieniowie i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bieniowie zostają połączone w Zespół Szkół w Bieniowie. Dyrektorem Zespołu zostaje mgr Małgorzata Markowska.

Zapraszamy do galerii "Szkoła na starych fotografiach"


Zdjęcie z 1968 roku. Na zdjęciu widnieją Hieronim Gontarz, Janina Górka,
Elżbieta Siudkowska (Sziller) oraz Celina Samborska.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ