Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR - PUNKT PRZEDSZKOLNY

UWAGA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI- NOWY HARMONOGRAM

W związku z zamknięciem placówek oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym.

Dodatkowo informujemy, że dokumenty można składać w terminie 19-31 marca br. poprzez włożenie do specjalnie przygotowanych skrzynek przed głównym wejściem do szkoły (prosimy o nie wchodzenie do budynków). Skrzynki wystawione są w godzinach 7.00-15.00. Dokumenty można wysłać także pocztą, za termin dostarczenia uznaje się termin otrzymania dokumentów przez szkołę (a nie termin nadania na poczcie).

W razie wątpliwości telefoniczne informacje można uzyskać w szkołach lub Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (68 363 00 40).

NABÓR - I KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

GODZINY PRACY OLIGOFRENOPEDAGOGA I TYFLOPEDAGOGA

GODZINY PRACY OLIGOFRENOPEDAGOGA

ANNA ANTKIEWICZ

poniedziałek: 12.35-13.20 (gab. 213)

czwartek: 12.35-14.25 (gab. 213)

piątek: 12.35-14.10 (gab. 213)

 

GODZINY PRACY TYFLOPEDAGOGA

JUSTYNA RUDA

poniedziałek: 13.25-14.35 (gab. 201)

środa: 12.30-13.20 (gab. 105) oraz 13.25-15.15 (gab. 201)

czwartek: 11.40-13.50 (gab. 201)

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ