Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIENIOWIE

 

DYREKTOR:
MAŁGORZATA MARKOWSKA
język polski


GRONO PEDAGOGICZNE:

IRENA ANDRUSZKIEWICZ-BARYŁA
edukacja wczesnoszkolna, edukacja przez szachy, wychowawczyni kl. 1

ANNA ANTKIEWICZ
język polski, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawczyni kl. 7

ELŻBIETA BRUDNA
matematyka, technika, wychowawczyni kl. 6

HALINA CIEŚLAK
wychowanie przedszkolne, wychowawczyni w punkcie przedszkolnym 1

DANUTA GOMÓŁKA
religia

EWA HADRYŚ
chemia

JOANNA ISSEL
historia, wiedza o społeczeństwie

RYSZARD JARLACZYK
fizyka

ANNA JASIŃSKA
przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica, wychowawczyni kl. 5

ALINA KANTYKA
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawczyni kl. 2

KATARZYNA KOPERNICKA
język niemiecki, informatyka, wychowawczyni kl. 4

EWELINA KRÓLIK
biologia, informatyka

ANNA KRUSZWIC
logopeda, doradztwo zawodowe, biblioteka

SYLWIA LENDA
pedagog, plastyka, muzyka

DARIUSZ MICHALEWICZ
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

KAROLINA OSTOJICZ
język angielski

BARBARA PIETRZAK
edukacja wczesnoszkolna, edukacja przez szachy, wychowawczyni kl. 3

ARTUR PIĘTA
geografia, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 8

JUSTYNA RUDA
rewalidacja

BARBARA SOBAŃSKA
wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawczyni w punkcie przedszkolnym 2

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

ADMINISTRACJA:
DANUTA TYSZKOWSKA
sekretarka

OBSŁUGA:
MARIA GRAJNERT

ELŻBIETA KAŹMIERCZAK

ZOFIA KOZUBSKA

BOŻENA KRZYWISZYN

ANDRZEJ LIDTKE

 

PIELĘGNIARKA:
GENOWEFA ARTYMOWICZ

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ