Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR - PUNKT PRZEDSZKOLNY

KOMUNIKAT

W związku z zakończeniem pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bieniowie na rok szkolny 2020/2021 Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 12 dzieci:

1)     rocznik 2015- 2 dzieci,

2)     rocznik 2016- 2 dzieci,

3)     rocznik 2017- 8 dzieci.

Dzieci niezakwalifikowane- 0

Złożone przez rodziców wnioski o objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci urodzonych w roku 2018 nie podlegały rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2018 r. mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z wprowadzeniem ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także wprowadzeniem stanu epidemii informuję, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do punktu przedszkolnego zobowiązani są pobrać druk potwierdzenia woli zapisu dziecka (DRUK), który należy wypełnić, podpisać i odesłać do dnia 17 kwietnia 2020 roku:

- w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: sp.bieniow@gminazary.pl

lub

- drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa w Bieniowie, ul. Dolna 5a, 68-200 Żary

Potwierdzenie woli może być również napisane odręcznie (brak możliwości wydruku) i odesłane do szkoły.

Brak potwierdzenia zapisu skutkuje rezygnacją z miejsca w punkcie przedszkolnym.

Informacje o wynikach rekrutacji zostaną przekazane rodzicom na adresy mailowe wskazane we wnioskach złożonych na etapie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Przypominam, że potwierdzenie woli zapisu nie obowiązuje rodziców składających deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Małgorzata Markowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniowie

NABÓR - I KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIENIOWIE

 

DYREKTOR:
MAŁGORZATA MARKOWSKA
język polski


GRONO PEDAGOGICZNE:

IRENA ANDRUSZKIEWICZ-BARYŁA
edukacja wczesnoszkolna, edukacja przez szachy, wychowawczyni kl. 1

ANNA ANTKIEWICZ
język polski, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawczyni kl. 7

ELŻBIETA BRUDNA
matematyka, technika, wychowawczyni kl. 6

HALINA CIEŚLAK
wychowanie przedszkolne, wychowawczyni w punkcie przedszkolnym 1

DANUTA GOMÓŁKA
religia

EWA HADRYŚ
chemia

JOANNA ISSEL
historia, wiedza o społeczeństwie

RYSZARD JARLACZYK
fizyka

ANNA JASIŃSKA
przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica, wychowawczyni kl. 5

ALINA KANTYKA
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawczyni kl. 2

KATARZYNA KOPERNICKA
język niemiecki, informatyka, wychowawczyni kl. 4

EWELINA KRÓLIK
biologia, informatyka

ANNA KRUSZWIC
logopeda, doradztwo zawodowe, biblioteka

SYLWIA LENDA
pedagog, plastyka, muzyka

DARIUSZ MICHALEWICZ
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

KAROLINA OSTOJICZ
język angielski

BARBARA PIETRZAK
edukacja wczesnoszkolna, edukacja przez szachy, wychowawczyni kl. 3

ARTUR PIĘTA
geografia, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 8

JUSTYNA RUDA
rewalidacja

BARBARA SOBAŃSKA
wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawczyni w punkcie przedszkolnym 2

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

ADMINISTRACJA:
DANUTA TYSZKOWSKA
sekretarka

OBSŁUGA:
MARIA GRAJNERT

ELŻBIETA KAŹMIERCZAK

ZOFIA KOZUBSKA

BOŻENA KRZYWISZYN

ANDRZEJ LIDTKE

 

PIELĘGNIARKA:
GENOWEFA ARTYMOWICZ

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ