Zespół Szkół w Bieniowie

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIENIOWIE

 

DYREKTOR:
MAŁGORZATA MARKOWSKA
język polski


GRONO PEDAGOGICZNE:

IRENA ANDRUSZKIEWICZ-BARYŁA
edukacja wczesnoszkolna, edukacja przez szachy, świetlica, wychowawczyni kl. I (sp)

ANNA ANTKIEWICZ
język polski, wychowawczyni kl. 1 (gim)

ELŻBIETA BRUDNA
matematyka, technika

PIOTR BRUDNY
matematyka, fizyka, informatyka, zajęcia komputerowe

HALINA CIEŚLAK
wychowanie przedszkolne, wychowawczyni w oddziale przedszkolnym

PAWEŁ JANUS
język angielski

ANNA JASIŃSKA
przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica, wychowawczyni kl. VI

ALICJA KOHLMAN
edukacja wczesnoszkolna, świetlica, wychowawczyni kl. II (sp)

GRZEGORZ KOHLMAN
historia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, świetlica

KATARZYNA KOPERNICKA
język niemiecki, zespoły wyrównywania wiedzy z matematyki (kl. V-VI i 1-3 gim), wychowawczyni kl. 2 (gim)

ANNA KRUSZWIC
logopeda

KAMILA KUBACKA-RETTINGER
religia

MARCIN KUROS
historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica, wychowawca kl. V

SYLWIA LENDA
pedagog, plastyka, muzyka

BARBARA PIETRZAK
edukacja wczesnoszkolna, edukacja przez szachy, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kl. I-III sp), wychowawczyni kl. III (sp)

ARTUR PIĘTA
geografia, wychowanie fizyczne, świetlica, zajęcia sportowe (gim),
wychowawca kl. 3 (gim)

URSZULA POLIT
język niemiecki

MIROSŁAWA SKIBA
matematyka, technika, zajęcia komputerowe, świetlica, wychowawczyni kl. IV

BARBARA SOBAŃSKA
wychowanie przedszkolne, świetlica, wychowawczyni w punkcie przedszkolnym

JOANNA STRÓŻ
biologia, chemia

JUSTYNA WOJTASZEWSKA
język polski, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kl. IV-VI i 1-3 gim)


PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

ADMINISTRACJA:
DANUTA TYSZKOWSKA
sekretarka

PIELĘGNIARKA:
GENOWEFA ARTYMOWICZ

OBSŁUGA:
MARIA GRAJNERT

ANGELIKA JANUSZEWSKA
(pomoc nauczyciela w punkcie przedszkolnym)

ELŻBIETA KAŹMIERCZAK

ZOFIA KOZUBSKA

BOŻENA KRZYWISZYN

ANDRZEJ LIDTKE

DARIUSZ MICHALEWICZ
(pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym)

MAŁGORZATA WARCHOLIŃSKA

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ