Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR DO ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Więcej…

NABÓR DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Więcej…

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
I PONADPODSTAWOWYCH 2019/2020

Więcej…

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ