Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR DO ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Więcej…

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Więcej…

REKRUTACJA DZIECI KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Więcej…

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Więcej…

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(stan na 23 maja 2017 r.)

Więcej…

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Więcej…

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ