Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR - PUNKT PRZEDSZKOLNY

UWAGA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI- NOWY HARMONOGRAM

W związku z zamknięciem placówek oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym.

Dodatkowo informujemy, że dokumenty można składać w terminie 19-31 marca br. poprzez włożenie do specjalnie przygotowanych skrzynek przed głównym wejściem do szkoły (prosimy o nie wchodzenie do budynków). Skrzynki wystawione są w godzinach 7.00-15.00. Dokumenty można wysłać także pocztą, za termin dostarczenia uznaje się termin otrzymania dokumentów przez szkołę (a nie termin nadania na poczcie).

W razie wątpliwości telefoniczne informacje można uzyskać w szkołach lub Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (68 363 00 40).

NABÓR - I KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Nasza szkoła od 10 lat uczestniczy w kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Istotą programu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, rozbudzenie potrzeby czytania, wychowanie nowych czytelników. Dzieci słuchają klasyki literatury dziecięcej oraz poznają twórczość pisarzy. Poprzez czytanie wspieramy edukacyjną i wychowawczą misję szkoły. Czytają  nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, a także wspierają nas przedstawiciele lokalnych organizacji. Szkolnym koordynatorem programu jest Pani H. Cieślak.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ