Szkoła Podstawowa w Bieniowie

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
(2016-2017)

Przewodnicząca
ANGELIKA JANIAK

Zastępca
KRZYSZTOF KAMELSKI

Sekretarz
MONIKA ŚNIADECKA

Członkowie
ANNA CHOMONT

AGNIESZKA STODOLSKA
BARBARA KUROS
GRZEGORZ TEPLAKÓW
JÓZEFA DROZDEK
WIOLETA SENYK
MAŁGORZATA KAŹMIERCZAK
ANETA WINNICKA

 

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ