Szkoła Podstawowa w Bieniowie

DODATKOWE DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Więcej…

EGZAMIN GIMNAZJALNY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Więcej…

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Więcej…

GODZINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW

W DNIU 22.03.2018

Więcej…

NABÓR DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Więcej…

NABÓR DO ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Więcej…

PLANY LEKCJI
(od 24.09.2018)

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Terminarz rekrutacji

Kierunki kształcenia

WYKAZ LEKTUR SZKOLNYCH

Więcej…

ZASADY PRZYJMOWANIA ZWOLNIEŃ I USPRAWIEDLIWIEŃ
(2015/2016)

Więcej…

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ