Szkoła Podstawowa w Bieniowie

DODATKOWE DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Więcej…

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Więcej…

GODZINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW

W DNIU 22.03.2018

Więcej…

NABÓR DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Więcej…

NABÓR DO ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Więcej…

PLAN LEKCJI
(od 02.12.2019)

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
I PONADPODSTAWOWYCH 2019/2020

Więcej…

WYKAZ LEKTUR SZKOLNYCH

Więcej…

ZASADY PRZYJMOWANIA ZWOLNIEŃ I USPRAWIEDLIWIEŃ
(2015/2016)

Więcej…

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ