Szkoła Podstawowa w Bieniowie

DODATKOWE DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Więcej…

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Więcej…

GODZINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW

W DNIU 22.03.2018

Więcej…

NABÓR DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Więcej…

NABÓR DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Więcej…

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Więcej…

PLAN LEKCJI
(od 18.01.2021)

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Punkt
Przedszkolny
Klasy 1-3
Klasy 4-8

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021

Harmonogram rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

WYKAZ LEKTUR SZKOLNYCH

Więcej…

Strona 1 z 2

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ