Szkoła Podstawowa w Bieniowie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Egzamin - wytyczne CKE, MEN, GIS

Egzamin - plakat

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku:

1. język polski- 16 czerwca 2020 r. (wtorek)- godz. 9:00
2. matematyka- 17 czerwca 2020 r. (środa)- godz. 9:00
3. języki obce nowożytne- 18 czerwca 2020 r. (czwartek)- godz. 9:00

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Punkt
Przedszkolny
Klasy 1-3
Klasy 4-8

UWAGA! Dyżur wakacyjny

Informujemy, że dyżur wakacyjny dla placówek wychowania przedszkolnego z terenu gminy Żary wstępnie zaplanowany jest:
- w dniach 1-31 lipca w Gminnym Przedszkolu w Grabiku,
- w dniach 3-14 sierpnia w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Olbrachtowie.

Pozostałe placówki w okresie 01.07.- 1.08.2020 r. nie świadczą opieki.

Harmonogram czynności związanych z dyżurem wakacyjnym:
- do 22 czerwca złożenie deklaracji pobytu w placówce (druk w załączeniu),
- do 24 czerwca wniesienie opłaty za pobyt w kwocie podanej przez przedszkole/punkt przedszkolny, w przypadku pobytu w Grabiku także za wyżywienie,
- 29-30 czerwca podpisanie porozumień na korzystanie z opieki w przedszkolu/punkcie przedszkolnym.

Warunkiem uruchomienia dyżuru wakacyjnego jest zebranie grupy minimum 15 dzieci, które korzystać będą z opieki w wydłużonym czasie. Ostateczna informacja o uruchomieniu dyżuru wakacyjnego podana zostanie na stronie internetowej w terminie do 26 czerwca.

Przypomina się, że placówka w Olbrachtowie nie posiada stołówki, więc konieczne jest podpisanie przez rodziców umowy na wyżywienie dostarczane przez firmę zewnętrzną.

Uzupełnione i podpisane dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do skrzynek na listy umieszczonych na ogrodzeniu przy głównym wejściu do szkoły.

Dodatkowych informacji udziela:
- Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie- 68 362 18 91,
- Zespół Szkół w Grabiku- 68 362 07 08,
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary- 68 363 00 40.

Deklaracja - dyżur wakacyjny - Grabik

Deklaracja - dyżur wakacyjny - Olbrachtów

KONKURS WIEDZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W RAMACH PROJEKTU FERIE Z EKONOMIĄ

Po zakończeniu II etapu projektu Ferie z ekonomią zespół uczniów w składzie: Alicja Poniedziałek, Sara Baryła i Kacper Cybulski przystąpił do konkursu wiedzy ekonomiczno- finansowej, który był przeprowadzany w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej. Uczniowie zmierzyli się z pytaniami z zakresu ekonomii i finansów, które nie były łatwe i wymagały dużo wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej.

Łącznie do konkursu przystąpiło 141 uczniów, spośród których w kategorii indywidualnej wyłoniono 20 laureatów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 25, a dodatkowym elementem rywalizacji był czas odpowiedzi na pytania. Miło nam poinformować, że Alicja Poniedziałek zajęła I miejsce (24 pkt. w czasie 13 min. 52 sek.), a Sara Baryła- IV miejsce (21 pkt. w czasie 13.48). Obie uzyskały tytuł laureata.

W kategorii drużynowej tytuł laureata został przyznany szkole, w której trzech uczniów zdobyło największą liczbę punktów, przy czym każdy z nich musiał uzyskać nie mniej niż 70% możliwych do zdobycia punktów. Tym samym nasi uczniowie zajęli I miejsce (Ala- 24 pkt., Sara- 21 pkt., Kacper- 19 pkt.), uzyskując łączny wynik 85,33%.

Nagrodą w konkursie indywidualnym są tablety. Nagrodą dla szkoły, laureata w konkursie drużynowym, są środki pieniężne w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia edukacyjnego służącego edukacji ekonomicznej.

Więcej…

KIEDY BYLIŚMY DZIEĆMI

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przypominamy sobie jak to było, kiedy byliśmy mali...

Więcej…

KONCERT WOJSKIEGO

Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał…

W ramach lekcji języka polskiego uczniowie klasy VI analizowali utwór Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. Tym razem wzięli na warsztat księgę IV Dyplomatyka i łowy, fragment Koncert Wojskiego. Na zakończenie mieli zaprojektować okładkę płyty nagranej przez Wojskiego. Oto efekty ich pracy.

Więcej…

ZACZAROWANE OŁÓWKI WIKTORII

Bardzo lubię rysować ołówkiem. Nigdy nie korzystałam z żadnych lekcji- wszystkiego uczę się sama, dlatego często poprawiam i poprawiam swoje prace. Na początku uczyłam się korzystać z różnej grubości ołówków, oglądałam wiele prac i czytałam o technikach szkicowania. To moja odskocznia od codzienności, która mnie uspokaja i poprawia humor. A to, że zrobię coś całkiem sama jest w tym rysowaniu najlepsze i daje mi ogromną satysfakcję. Jedni wybierają sport, inni muzykę. Ja mam swoje ołówkowe zwierzęta. Zapraszam do oglądania.

Wiktoria Lubańska, kl. 8

Więcej…

BAŚNIOWA WYOBRAŹNIA

Nie wiadomo dziś wcale,
Co się śniło Bajdale?
Lecz wiadomo, że szpecąc przystojność przestworza,

Wylazł z rowu Dusiołek…

Dlaczego od wieków ludzie tak chętnie czytają baśnie? Nad tą kwestią zastanawiali się uczniowie klasy VII podczas omawiania utworu Bolesława Leśmiana Dusiołek. Przy okazji pracy nad tekstem powstały portrety tytułowego Dusiołka.

Więcej…

FERIE Z EKONOMIĄ - KONKURS PROJEKTOWY

W II etapie projektu Ferie z ekonomią uczniowie przygotowywali pracę konkursową w postaci projektu modelu biznesowego przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności. Celem konkursu było pogłębienie zainteresowań młodzieży zagadnieniami ekonomicznymi, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej, w tym tej zdobytej podczas zajęć prowadzonych w czasie ferii zimowych, utrwalenie jej oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej. Nasi uczniowie przygotowali model biznesowy baru sushi na wynos: Sushi kusi, kusi sushi.

Stworzyliśmy szablon startowy modelu biznesowego, składający się z dziewięciu bloków: segmentacja klientów, propozycje wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, kluczowe zasoby, kluczowe czynności, kluczowi partnerzy oraz struktura kosztów i przychodów. Prezentacja naszego modelu znalazła uznanie jury konkursowego i zostaliśmy jednym z 5 laureatów konkursu (wybranym spośród 50 szkół z całego kraju).

W nagrodę laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dodatkowo odbędą warsztat online z Panem dr. Dariuszem Danilewiczem, wykładowcą na prestiżowej polskiej uczelni- Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i koordynatorem merytorycznym projektu.

Strona 1 z 6

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ