Zespół Szkół w Bieniowie

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015- 1 września 2014 roku (poniedziałek).

Plan dnia:
7.50- 8.30- Msza św. w kościele
8.35- 9.15- Apel (sala gimnastyczna), spotkanie z wychowawcami w klasach:

szkoła podstawowa:
a) klasa I- gab. 112,
b) klasa II- gab. 105,
c) klasa III- gab. 117,
d) klasa IV- gab. 006,
e) klasa V- gab. 110,
f) klasa VI- gab. 008,
g) oddział przedszkolny- gab. 103,
h) punkt przedszkolny- gab. 102,

gimnazjum:
a) klasa I- gab. 214,
b) klasa II- gab. 215,
c) klasa III- gab. 213,

Odjazdy autobusów (kursy poranne)
a) Złotnik (V- pętla)- 7.05, Lubomyśl (III- NŻ)- 7.15, Bieniów Górny- 7.34
b) Biedrzychowice- 7.17, Dąbrowiec- 7.32, Włostów- 7.34

Odjazdy autobusów (kursy po zakończeniu)
a) Włostów/Dąbrowiec- autobus liniowy (obsługuje Zielona Góra)- 10.11
b) Biedrzychowice- autobus liniowy- 9.21
c) Złotnik/Lubomyśl- „gimbus”- 9.20

RZĄDOWY PROGRAM "WYPRAWKA SZKOLNA 2014"

1. Komu przysługuje dofinansowanie na zakup podręczników?

Finansowe wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

a) we wrześniu 2014 r. rozpoczynają naukę w:
- klasie II
szkoły podstawowej,
- klasie III szkoły podstawowej,
- klasie VI szkoły podstawowej,

b) uczniom:
- słabowidzącym,
- niesłyszącym,
- słabosłyszącym,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I oraz gimnazjów.

Więcej…

OGŁOSZENIE

Informujemy, że 28 sierpnia 2014 roku (czwartek) odbędą się zebrania organizacyjne dla rodziców:
a) klasa I (szkoła podstawowa)- godz. 15.30, gab. 112
b) oddział przedszkolny- godz. 15.30, gab. 103
c) punkt przedszkolny- godz. 15.30, gab. 102

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Więcej…

UWAGA! (Informacja dotyczy uczniów klasy I gimnazjum)


W wykazie podręczników do kl. I mylnie podano ćwiczenia do j. polskiego. Od 1 września 2014 roku obowiązują: podręcznik i ćwiczenia z wydawnictwa OPERON (dokonano poprawki w wykazie).


Za błędną informację PRZEPRASZAMY.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2014/2015

Oddział Przedszkolny
Punkt Przedszkolny

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum


GMINNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

27 czerwca w sali gimnastycznej odbyło się gminne zakończenie roku szkolnego 2013/2014. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, proboszcz parafii w Bieniowie, dyrektorzy szkół gminnych, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Oto fotorelacja.

Więcej…

POŻEGNANIE KLAS TRZECICH

26 czerwca w sali wiejskiej w Bieniowie odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum. Oto fotorelacja.

Więcej…

Strona 1 z 7

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ