Szkoła Podstawowa w Bieniowie

INFORMACJA DOTYCZĄCA LOGOWANIA DO E-DZIENNIKA

Firma Librus w ramach usługi wsparcia technicznego przekazuje prezentację, która pokazuje zmiany w dostępie do systemu Synergia dla rodziców i uczniów.

a) Wpisujemy w przeglądarkę internetową adres rodzina.librus.pl

b) Wybieramy fioletowy przycisk LIBRUS Synergia i klikamy Zaloguj
c) Logujemy się danymi otrzymanymi w szkole (konto Synergia) na fioletowym formularzu.

Prezentacja jest dostępna TUTAJ.

Strona 9 z 5

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ