Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PROGRAM BEZPIECZEŃSTWO I MOBILNOŚĆ DLA WSZYSTKICH

Uczniowie klas I-VI uczestniczą w międzynarodowym programie edukacyjnym dla szkół podstawowych Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich. Celem programu jest edukacja dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.

Więcej na http://www.bezpieczenstwo.renault.pl/

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Nasza szkoła od 10 lat uczestniczy w kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Istotą programu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, rozbudzenie potrzeby czytania, wychowanie nowych czytelników. Dzieci słuchają klasyki literatury dziecięcej oraz poznają twórczość pisarzy. Poprzez czytanie wspieramy edukacyjną i wychowawczą misję szkoły. Czytają  nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, a także wspierają nas przedstawiciele lokalnych organizacji. Szkolnym koordynatorem programu jest Pani H. Cieślak.

KLUB SZKÓŁ UNICEF

Szkoła Podstawowa w Bieniowie dołączyła do Klubu Szkół UNICEF. Klub Szkół UNICEF zrzesza szkoły, które chcą aktywnie uczestniczyć w projektach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF oraz które chcą włączyć się w akcje humanitarne dedykowane najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata. Wszystkie szkoły należące do klubu jako pierwsze będą informowane o akcjach, projektach edukacyjnych i inicjatywach UNICEF, uzyskują prawa do używania logo "Klub Szkół UNICEF", mają zagwarantowane zaproszenie do wszystkich konkursów UNICEF. Więcej szczegółów na stronie Klub Szkół UNICEF

W ŚWIECIE FILMU

Na czym polega magia kina? Chyba na tym, że dzięki filmom odrywamy się od rzeczywistości, na chwilę zapominamy o swoich problemach i dostrzegamy, że inni ludzie też je mają. Kino daje nam możliwość poznania i zmieniania samych siebie, bo możemy przecież wzorować się na pozytywnych filmowych bohaterach. Kino to podróż. Wybrali się w nią uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynią, Panią Anną Antkiewicz, którzy w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej raz w miesiącu uczestniczą w seansach filmowych w Kinie Pionier.

ORTOGRAFFITI

ORTOGRAFFITI to program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z trudnościami w nauce. W naszej szkole zajęcia trwają już trzeci roki  odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie kontynuują pracę z zeszytami w domu. Program stwarza możliwość objęcia pomocą każdego ucznia  z trudnościami w nauce. Zajęcia prowadzi Pani S. Lenda.


Więcej…

OWOCE W SZKOLE

Nasza szkoła przystąpiła do europejskiego programu Owoce w szkole, który jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

SZKLANKA MLEKA

Od 2004 roku uczestniczymy w programie Szklanka Mleka. Aby zachęcić dzieci i młodzież do spożywania mleka i przetworów mlecznych, Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w placówkach oświatowych.

Cele programu: zachęcenie dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, promowanie zasad zdrowego odżywiania, kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów. W ramach programu do naszej szkoły trafia mleko w opakowaniach kartonowych po 250 ml. Programem objęci są uczniowie klas I-VI oraz dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego.

SZKOŁA MARZEŃ

Szkoła Marzeń to projekt pomocy uczniom ze szkół wiejskich. W ramach projektu szkoły wiejskie otrzymały dotację na prowadzenie działań wspomagających uczniów, wsparcie merytoryczne oraz ofertę szkoleń dla nauczycieli. 443 szkoły z całej Polski zostały przyjęte do projektu w wyniku naboru, który odbywał się w lipcu i sierpniu 2005 r. Wybrane szkoły mogły otrzymać dotację w wysokości do 88 000 zł (zależną od wielkości szkoły) na realizację programów zwiększających szanse edukacyjne dzieci. Nasz szkoła otrzymała dotację w wysokości 81 200 zł. Szkoły realizowały swoje programy od 15 października 2005 r. do 14 października 2006 r.


Więcej…

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Projekt Szkoła Równych Szans umożliwił podjęcie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych naszych uczniów. Realizowaliśmy go od czerwca 2007 roku do stycznia 2008 roku. W realizację zaangażowaliśmy uczniów, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego.


Więcej…

ŚNIADANIE DAJE MOC

8 listopada 2011 roku Szkoła Podstawowa w Bieniowie przyłączy się do ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc". Skąd idea takiej akcji, jakie są jej założenia i cele oraz w jaki sposób można do niej przystąpić? Możecie przeczytać o tym na stronie Śniadanie daje moc.

Więcej…

Strona 2 z 3

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ