Szkoła Podstawowa w Bieniowie

KLUB SZKÓŁ UNICEF

Szkoła Podstawowa w Bieniowie dołączyła do Klubu Szkół UNICEF. Klub Szkół UNICEF zrzesza szkoły, które chcą aktywnie uczestniczyć w projektach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF oraz które chcą włączyć się w akcje humanitarne dedykowane najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata. Wszystkie szkoły należące do klubu jako pierwsze będą informowane o akcjach, projektach edukacyjnych i inicjatywach UNICEF, uzyskują prawa do używania logo "Klub Szkół UNICEF", mają zagwarantowane zaproszenie do wszystkich konkursów UNICEF. Więcej szczegółów na stronie Klub Szkół UNICEF

W ŚWIECIE FILMU

Na czym polega magia kina? Chyba na tym, że dzięki filmom odrywamy się od rzeczywistości, na chwilę zapominamy o swoich problemach i dostrzegamy, że inni ludzie też je mają. Kino daje nam możliwość poznania i zmieniania samych siebie, bo możemy przecież wzorować się na pozytywnych filmowych bohaterach. Kino to podróż. Wybrali się w nią uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynią, Panią Anną Antkiewicz, którzy w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej raz w miesiącu uczestniczą w seansach filmowych w Kinie Pionier.

ORTOGRAFFITI

ORTOGRAFFITI to program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z trudnościami w nauce. W naszej szkole zajęcia trwają już trzeci roki  odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie kontynuują pracę z zeszytami w domu. Program stwarza możliwość objęcia pomocą każdego ucznia  z trudnościami w nauce. Zajęcia prowadzi Pani S. Lenda.


Więcej…

OWOCE W SZKOLE

Nasza szkoła przystąpiła do europejskiego programu Owoce w szkole, który jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

SZKLANKA MLEKA

Od 2004 roku uczestniczymy w programie Szklanka Mleka. Aby zachęcić dzieci i młodzież do spożywania mleka i przetworów mlecznych, Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w placówkach oświatowych.

Cele programu: zachęcenie dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, promowanie zasad zdrowego odżywiania, kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów. W ramach programu do naszej szkoły trafia mleko w opakowaniach kartonowych po 250 ml. Programem objęci są uczniowie klas I-VI oraz dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego.

SZKOŁA MARZEŃ

Szkoła Marzeń to projekt pomocy uczniom ze szkół wiejskich. W ramach projektu szkoły wiejskie otrzymały dotację na prowadzenie działań wspomagających uczniów, wsparcie merytoryczne oraz ofertę szkoleń dla nauczycieli. 443 szkoły z całej Polski zostały przyjęte do projektu w wyniku naboru, który odbywał się w lipcu i sierpniu 2005 r. Wybrane szkoły mogły otrzymać dotację w wysokości do 88 000 zł (zależną od wielkości szkoły) na realizację programów zwiększających szanse edukacyjne dzieci. Nasz szkoła otrzymała dotację w wysokości 81 200 zł. Szkoły realizowały swoje programy od 15 października 2005 r. do 14 października 2006 r.


Więcej…

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Projekt Szkoła Równych Szans umożliwił podjęcie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych naszych uczniów. Realizowaliśmy go od czerwca 2007 roku do stycznia 2008 roku. W realizację zaangażowaliśmy uczniów, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego.


Więcej…

ŚNIADANIE DAJE MOC

8 listopada 2011 roku Szkoła Podstawowa w Bieniowie przyłączy się do ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc". Skąd idea takiej akcji, jakie są jej założenia i cele oraz w jaki sposób można do niej przystąpić? Możecie przeczytać o tym na stronie Śniadanie daje moc.

Więcej…

TRZYMAJ FORMĘ

Nasza szkoła przystąpiła do programu Trzymaj formę, współorganizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Trzymaj formę to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym przyjemne, zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.


Więcej…

WARTO BYĆ DOBRYM

Nagrodą główną w Konkursie jest rower marki KROSS, o wartości ok 1000 zł, ufundowany przez Organizatora - Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła". Rower zdobędzie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy.

Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku półrocza zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują.


Więcej…

Strona 2 z 3

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ