Szkoła Podstawowa w Bieniowie

WARTO BYĆ DOBRYM

Nagrodą główną w Konkursie jest rower marki KROSS, o wartości ok 1000 zł, ufundowany przez Organizatora - Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła". Rower zdobędzie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy.

Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku półrocza zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują. Oto obszary:

  • JA I BLIŹNI- pomoc drugiemu człowiekowi,
  • JA I SPOŁECZNOŚĆ- zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalna,
  • JA I ŚWIAT- działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska.

Każde dziecko, które wypełni swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo w OKI- Klubie Ambasadorów Dobrych Uczynków. Więcej na http://www.wartobycdobrym.pl/

Koordynatorem programu była Pani Katarzyna Kopernicka.

Finalistami konkursu zostali:

  • Mikołaj Pietrus- kl. I,
  • Katarzyna Sokulska- kl. II,
  • Julia Baryła- kl. III,
  • Jakub Tychowski- kl. IV,
  • Paweł Zdanowicz- kl. V,
  • Paweł Pięta- kl. VI.

Spośród finalistów reprezentujących poszczególne klasy, Dorotka Dziewińska wylosowała zwycięzcę. Rower trafił do Julii Baryły. Gratulujemy! Pozostali finaliści otrzymali upominki ufundowane przez dyrektora szkoły.


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ