Szkoła Podstawowa w Bieniowie

OWOCE W SZKOLE

Nasza szkoła przystąpiła do europejskiego programu Owoce w szkole, który jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ