Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PROGRAM - FERIE Z EKONOMIĄ

Ferie z ekonomią to dodatkowe zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania własnych finansów osobistych, realizowane w trakcie jednego tygodnia ferii zimowych. Organizatorem i pomysłodawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W dniach 27-31 stycznia grupa uczniów naszej szkoły weźmie udział w programie. Jesteśmy jedną z dwóch szkół w woj. lubuskim i 50 szkół w kraju, które zakwalifikowały się do programu.

Więcej…

DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ - OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA

Dobrze cię widzieć to ogólnopolska kampania społeczna- realizowana w ramach projektu Bezpieczna droga, której celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach projektu uczniowie otrzymali od organizatorów kamizelki odblaskowe.

Więcej o akcji - https://www.dobrzeciewidziec.org/

Więcej…

PROJEKT PARTNERSKI POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM

Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w dniu 01.12.2016 r. Gmina Żary rozpoczęła realizację projektu partnerskiego Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

Celem projektu jest zniwelowanie dysproporcji i rozwinięcie uzdolnień edukacyjnych u uczniów gimnazjów w obszarze żarsko-żagańskim. Projektem zostanie objętych łącznie 800  gimnazjalistów z 10 szkół obu miast oraz gmin wiejskich Żary i Żagań. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu chemii, fizyki, matematyki i języka obcego oraz w Gimnazjalnej Akademii Przedsiębiorczości i zajęciach Razem łatwiej- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Dodatkową atrakcją będzie wycieczka do Centrum Nauki Keplera połączona z wizytą w parku naukowo-technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Więcej…

PROGRAM INSTA.LING

Od października uczniowie klasy V szkoły podstawowej oraz klasy 1 gimnazjum biorą udział w programie Insta.Ling. Program ten ma ułatwić im i wspomóc naukę języka niemieckiego. Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy. Nauka odbywa się w ciekawej formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna. Uczniowie powtarzając codziennie słówka na komputerze lub telefonie zwolnieni są z pisania kartkówek sprawdzających opanowanie słownictwa. Zamiast wielogodzinnych zrywów tuż przed sprawdzianem, uczniowie motywowani są do systematycznej codziennej kilkuminutowej sesji powtarzania materiału.

Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się przyjemnością.

K. Kopernicka

Więcej…

PROGRAM EDUKACYJNY "#SUPERKODERZY"

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresatem programu są szkoły podstawowe- uczniowie w wieku 9-12 lat. W pilotażowej edycji #SuperKoderów w roku szkolnym 2016/2017 bierze udział 35 szkół podstawowych z całej Polski, w tym dwie z woj. lubuskiego. Programem #SuperKoderzy zostali objęci uczniowie klasy IV. W czasie jego trwania uczą się programowania oraz poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, gdyż realizują ścieżkę „Odkrywcy świata”.

Więcej…

PROJEKT "CYBERNAUCI"

Cybernauci- kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Projekt finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. W I półroczu w projekcie brali udział uczniowie gimnazjum oraz nauczyciele.

Więcej…

EDUKACJA PRZEZ SZACHY

Od września 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Związku Szachowego pt. „Edukacja przez Szachy w Szkole". Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

W projekcie biorą udział uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III). Zajęcia szachowe prowadzone będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Projekt finansowany jest ze środków samorządowych, przy współudziale Polskiego Związku Szachowego, który zapewnił wyposażenie szkoły w podstawowy sprzęt szachowy.

Strona kampanii -  http://szachywszkole.pzszach.pl/

ZMIENIAM NAWYKI - DBAM O KLIMAT

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskiej kampanii informacyjno- edukacyjnej Zmieniam nawyki- dbam o klimat. 4 grudnia uczniów klasy IV odwiedził pracownik Agencji Create Event ze Szczecina, który przeprowadził warsztaty dotyczące zmian klimatycznych.

Strona kampanii -  http://www.dbamoklimat.pl/

PROGRAM BEZPIECZEŃSTWO I MOBILNOŚĆ DLA WSZYSTKICH

Uczniowie klas I-VI uczestniczą w międzynarodowym programie edukacyjnym dla szkół podstawowych Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich. Celem programu jest edukacja dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.

Więcej na http://www.bezpieczenstwo.renault.pl/

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Nasza szkoła od 10 lat uczestniczy w kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Istotą programu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, rozbudzenie potrzeby czytania, wychowanie nowych czytelników. Dzieci słuchają klasyki literatury dziecięcej oraz poznają twórczość pisarzy. Poprzez czytanie wspieramy edukacyjną i wychowawczą misję szkoły. Czytają  nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, a także wspierają nas przedstawiciele lokalnych organizacji. Szkolnym koordynatorem programu jest Pani H. Cieślak.

Strona 1 z 3

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ