Szkoła Podstawowa w Bieniowie

RADA RODZICÓW 2021-2022

Przewodnicząca
WIOLETTA SENYK

Zastępca
AGNIESZKA STODOLSKA

Sekretarz
ANNA JASKULSKA

Członkowie
DARIA CIEŚLAK
AGNIESZKA FILLINGER
ELŻBIETA GZYL
MONIKA KALINOWSKA
DOMINIKA STRZELCZAK

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ