Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIENIOWIE
2020/2021

 

DYREKTOR:
MAŁGORZATA MARKOWSKA
język polski


GRONO PEDAGOGICZNE:

IRENA ANDRUSZKIEWICZ-BARYŁA
edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni kl. 2

ANNA ANTKIEWICZ
język polski, rewalidacja (oligofrenopedagog), wychowawczyni kl. 4

ALICJA BICZYK
rewalidacja (tyflopedagog)

ELŻBIETA BRUDNA
matematyka, technika, wychowawczyni kl. 7

EWA HADRYŚ
chemia

RYSZARD JARLACZYK
fizyka

ANNA JASIŃSKA
przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, świetlica, wychowawczyni kl. 6

ALINA KANTYKA
wychowanie przedszkolne, wychowawczyni w punkcie przedszkolnym 1

GRZEGORZ KOHLMAN
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne

KATARZYNA KOPERNICKA
język niemiecki, informatyka, wychowawczyni kl. 5

JAROSŁAW KROPSKI
edukacja dla bezpieczeństwa

EWELINA KRÓLIK
biologia, informatyka

ANNA KRUSZWIC
edukacja wczesnoszkolna, logopeda, biblioteka, wychowawczyni kl. 3

SYLWIA LENDA
pedagog, plastyka, muzyka

DARIUSZ MICHALEWICZ
wychowanie fizyczne, świetlica

ILONA ORLAK-SZURYGA
język angielski, wychowawczyni kl. 8

BARBARA PIETRZAK
edukacja wczesnoszkolna, edukacja przez szachy, wychowawczyni kl. 1

ARTUR PIĘTA
geografia

BARBARA SOBAŃSKA
wychowanie przedszkolne, logopeda, wychowawczyni w punkcie przedszkolnym 2

MARCIN STEC
religia

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

ADMINISTRACJA:
DANUTA TYSZKOWSKA
sekretarka

OBSŁUGA:
MARIA GRAJNERT

ELŻBIETA KAŹMIERCZAK

ZOFIA KOZUBSKA

BOŻENA KRZYWISZYN

ANDRZEJ LIDTKE

ELWIRA SENYK

 

PIELĘGNIARKA:
GENOWEFA ARTYMOWICZ

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ