Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIENIOWIE
2021/2022

 

DYREKTOR:
MAŁGORZATA MARKOWSKA
język polski


GRONO PEDAGOGICZNE:

IRENA ANDRUSZKIEWICZ-BARYŁA
edukacja wczesnoszkolna, edukacja przez szachy, świetlica, wychowawczyni kl. 3

ANNA ANTKIEWICZ
język polski, rewalidacja (oligofrenopedagog), wychowawczyni kl. 5

KATARZYNA BELICZYŃSKA
chemia

ELŻBIETA BRUDNA
matematyka, technika, wychowawczyni kl. 8

HALINA CIEŚLAK
wychowanie przedszkolne, świetlica, wychowawczyni w oddziale przedszkolnym

RYSZARD JARLACZYK
fizyka

ANNA JASIŃSKA
przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, wychowawczyni kl. 7

GRZEGORZ KOHLMAN
historia, wiedza o społeczeństwie

KATARZYNA KOPERNICKA
język niemiecki, matematyka, wychowawczyni kl. 6

JAROSŁAW KROPSKI
edukacja dla bezpieczeństwa

EWELINA KRÓLIK
informatyka

ANNA KRUSZWIC
edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, wychowawczyni kl. 1

SYLWIA LENDA
pedagog, plastyka, muzyka, świetlica

DARIUSZ MICHALEWICZ
wychowanie fizyczne, świetlica

ILONA ORLAK-SZURYGA
język angielski, wychowawczyni kl. 4

BARBARA PIETRZAK
edukacja wczesnoszkolna, edukacja przez szachy, świetlica, wychowawczyni kl. 2

ARTUR PIĘTA
geografia

JUSTYNA RUDA
rewalidacja (tyflopedagog)

BARBARA SOBAŃSKA
logopeda, świetlica

MARCIN STEC
religia, rewalidacja (oligofrenopedagogika)

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

ADMINISTRACJA:
DANUTA TYSZKOWSKA
sekretarka

OBSŁUGA:
MARIA GRAJNERT

ELŻBIETA KAŹMIERCZAK

ZOFIA KOZUBSKA

BOŻENA KRZYWISZYN

ANDRZEJ LIDTKE

 

PIELĘGNIARKA:
GENOWEFA ARTYMOWICZ

POMOC NAUCZYCIELA:

AGNIESZKA STODOLSKA

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ