Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PUNKT PRZEDSZKOLNY
(czas wydłużony)

poniedziałki: 6.30- 7.30 oraz 12.30-15.30 (B. SOBAŃSKA)

wtorki: 6.30- 7.30
oraz 12.30-15.30 (H. CIEŚLAK)

środy: 6.30- 7.30
oraz 12.30-15.30 (B. SOBAŃSKA)

czwartki: 6.30- 7.30
oraz 12.30-15.30 (H. CIEŚLAK)

piątki: 6.30- 7.30
oraz 12.30-15.30 (B. SOBAŃSKA)

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ