Szkoła Podstawowa w Bieniowie

UWAGA! REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W dniach 7-18 marca trwa rekrutacja do oddziału przedszkolnego w naszej szkole na rok szkolny 2022/2023.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 07:30-14:00.

Dodatkowe informacje uzyskać można w szkole (tel. 68 374 15 94) oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (tel. 68 363 00 40).

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

1- UCHWAŁA RADY GMINY

2- HARMONOGRAM REKRUTACJI

3- ZASADY REKRUTACJI

4- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

5- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

6- OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

7- OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

8- OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OBOJGA RODZICÓW

9- OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU JEDNEGO RODZICA

10- OŚWIADCZENIE - RODZEŃSTWO

11- OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW NA TERENIE GMINY ŻARY

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ