Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W marcu rozpocznie się rekrutacja do przedszkola w Grabiku oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żary, a do 26 lutego rodzice mają czas na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.

Poniżej Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz informacja o zasadach rekrutacji z kryteriami naboru oraz wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

1- ZARZĄDZENIE

2- UCHWAŁA O REKRUTACJI

3- ZASADY REKRUTACJI

4- DEKLARACJA O KONTYNUACJI

5- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

6- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (ZAŁĄCZNIK NR 1)

7- OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

8- OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

9- OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OBOJGA RODZICÓW

10- OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU JEDNEGO RODZICA

11- OŚWIADCZENIE - RODZEŃSTWO

12- OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW NA TERENIE GMINY ŻARY

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ