Szkoła Podstawowa w Bieniowie

UWAGA! REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W dniach 4-15 marca 2024 r. odbędzie się rekrutacja do oddziału przedszkolnego w naszej szkole na rok szkolny 2024/2025.

Poniżej:

 • zasady rekrutacji - pobierz,
 • zarządzenie Wójta Gminy Żary- harmonogram rekrutacji - pobierz,
 • uchwała Rady Gminy Żary - pobierz,
 • wniosek o przyjęcie dziecka - pobierz,
 • załącznik do wniosku - pobierz,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz,
 • oświadczenie o wielodzietności - pobierz,
 • oświadczenie o zatrudnieniu jednego rodzica - pobierz,
 • oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców - pobierz,
 • oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/rodzica na terenie Gminy Żary - pobierz,
 • oświadczenie o rodzeństwie - pobierz.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30-14.00.

UWAGA!

Rodzice dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024 składają w sekretariacie szkoły tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 23 lutego 2024 r. Deklaracje do pobrania u wychowawców.

Dodatkowe informacje uzyskać można w szkole (tel. 68 374 15 94) oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (tel. 68 363 00 40).

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ