Szkoła Podstawowa w Bieniowie

DODATKOWE DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Więcej…

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Więcej…

NABÓR DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Więcej…

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Więcej…

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Więcej…

PLAN LEKCJI
(od 01.10.2021)

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Oddział
Przedszkolny
Klasy 1-3
Klasy 4-8

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2021/2022

Zostały ogłoszone terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych.

Poniżej harmonogram rekrutacji i zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Terminarz

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty

WYKAZ LEKTUR SZKOLNYCH

Więcej…

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI, ŚWIADECTW
ORAZ WTÓRNIKA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BIENIOWIE

Więcej…

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ