Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR WNIOSKÓW- PROGRAM DOBRY START

Rodzic lub opiekun ucznia, bez względu na osiągane dochody, może raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko w formie elektronicznej- przez PUE ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Rok 2021 przyniósł dwie ważne zmiany w programie "Dobry Start". Nie można złożyć papierowego wniosku o wypłatę tego świadczenia, a obsługą programu zajmą się już nie samorządy, a ZUS.

W ramach programu rodzice- bez względu na dochody- mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą.

Jeśli rodzic/opiekun nie ma rachunku bankowego- musi go założyć. Może skorzystać z opcji założenia bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego.

Jeśli osoba składająca wniosek nie ma adresu mailowego- musi założyć konto mailowe. Może to zrobić za darmo w wybranym portalu lub serwisie internetowym.

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdują się na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Również wtedy, gdy został on złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września 2021 r. Wnioski złożone później będą wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Informację o przyznaniu świadczenia można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli ZUS uzna, że świadczenie nie przysługuje, wyda decyzję odmowną, którą wyśle elektronicznie na PUE ZUS.PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ