Szkoła Podstawowa w Bieniowie

UWAGA! Dyżur wakacyjny

Uprzejmie informujemy, że dyżur wakacyjny dla placówek wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Żary wstępnie zaplanowany jest:

  • w dniach 1 – 16 lipca w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lubanicach,
  • w dniach 19 – 30 lipca w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Sieniawie Żarskiej,
  • w dniach 2 – 13 sierpnia w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Olbrachtowie.

Pozostałe placówki w okresie 01.07- 31.08.2021 r. nie świadczą opieki.

Harmonogram czynności związanych z dyżurem wakacyjnym:

  • do 11 czerwca złożenie deklaracji pobytu w placówce (druk w załączeniu),
  • do 16 czerwca wniesienie opłaty za pobyt w kwocie podanej przez punkt przedszkolny,
  • 28- 30 czerwca podpisanie porozumień na korzystanie z opieki w punkcie przedszkolnym.

Warunkiem uruchomienia dyżuru wakacyjnego jest zebranie grupy minimum 15 dzieci, które korzystać będą z opieki w wydłużonym czasie, ostateczna informacja o uruchomieniu dyżuru wakacyjnego podana zostanie na stronie internetowej w terminie do 23 czerwca.

 

Przypomina się, że placówki, które świadczyć będą opiekę podczas dyżuru wakacyjnego nie posiadają stołówki, więc konieczne jest podpisanie przez rodziców umowy na wyżywienie dostarczane przez firmę zewnętrzną.

Uzupełnione i podpisane dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do szkół (na każdy okres oddzielny wniosek do wytypowanej szkoły.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Szkoła Podstawowa w Lubanicach – 68 362 08 49,
  • Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej – 68 374 26 25,
  • Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie – 68 362 18 91,
  • Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary – 68 363 00 40.

Deklaracja - dyżur wakacyjny - Sieniawa Żarska

Deklaracja - dyżur wakacyjny - Olbrachtów

Deklaracja - dyżur wakacyjny - Lubanice

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ