Szkoła Podstawowa w Bieniowie

GMINNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

23 czerwca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Grabiku odbyło się gminne zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Wójt Gminy Żary, Pan Leszek Mrożek, nagrodził uczniów za osiągnięcia w nauce oraz za sukcesy w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim.  Wśród uczniów nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce znaleźli się: Kacper Kołoda (śr. 5,08), Sara Baryła (śr. 5,25), Adrianna Magiełda (śr. 5,07), Julia Baryła (śr. 5,20), Joanna Bożek (śr. 5,11) i Aleksandra Woźniak (śr. 5,28).  Za sukcesy w konkursach zostali nagrodzeni:

  • Aleksandra Woźniak- laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego „IGIEŁKA”- Zamość 2017,
  • Karolina Ostrowska- zdobywczyni wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Artystycznego „IGIEŁKA”- Zamość 2017,
  • Sara Baryła, Aurelia Kmiecik, Julia Baryła, Kamil Zielonka, Krystian Zielonka, Wiktoria Koman, Maciej Motyl i Aurelia Adach- zdobywcy wyróżnienia w IV Międzynarodowym Konkursie Plastyczno- Scenograficznym „Żywe Obrazy” Tychy 2017.

Ponadto zostały wręczone Nagrody Wójta Gminy Żary dla absolwentów za osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej. Nagrody te otrzymały dwie nasze absolwentki: Aleksandra Woźniak i Karolina Ostrowska.  Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ