Szkoła Podstawowa w Bieniowie

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - ETAP GMINNY

8 marca w Marszowie odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nasi zawodnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy. Turniej odbywał się w trzech kategoriach. W kategorii:

  • szkół podstawowych I miejsce zajął Michał Winnicki,
  • gimnazjów I miejsce uzyskała Joanna Kulasz,

W kategorii szkół średnich II miejsce zajął Piotr Drozdek, a III- Paweł Drozdek (obaj absolwenci naszej szkoły). Zawodnicy, którzy zajmują pierwsze bądź drugie miejsce są kwalifikowani do kolejnego etapu OTWP.

Gratulujemy!

Kamil Sadowy


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ