Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PROJEKT PARTNERSKI POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM


Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w dniu 01.12.2016 r. Gmina Żary rozpoczęła realizację projektu partnerskiego Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

Celem projektu jest zniwelowanie dysproporcji i rozwinięcie uzdolnień edukacyjnych u uczniów gimnazjów w obszarze żarsko-żagańskim. Projektem zostanie objętych łącznie 800  gimnazjalistów z 10 szkół obu miast oraz gmin wiejskich Żary i Żagań. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu chemii, fizyki, matematyki i języka obcego oraz w Gimnazjalnej Akademii Przedsiębiorczości i zajęciach Razem łatwiej- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Dodatkową atrakcją będzie wycieczka do Centrum Nauki Keplera połączona z wizytą w parku naukowo-technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dodatkowo w ramach projektu doposażone zostaną pracownie przyrodnicze oraz matematyczne tak, aby stworzyć w nich lepsze warunki do nauczania praktycznego i realizacji zajęć metodą eksperymentu.

Wsparciem zostali objęci również nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia matematyczno- przyrodnicze. Celem szkolenia Kreatywny nauczyciel, które odbyło się w dniach 17-18.02.2017 r., było  pogłębienie wiedzy oraz zwrócenie uwagi na efektowną stronę chemii, biologii, przyrody i przedmiotów pokrewnych, a także wykorzystanie metody eksperymentu w prowadzeniu zajęć.

Projekt realizowany jest na zasadach Kontraktu Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ