Szkoła Podstawowa w Bieniowie

REALIZACJA PROJEKTU "NA WŁASNE KONTO"

W czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych najbardziej pilni uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „Na Własne Konto”. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród młodzieży.

Zmierzyliśmy się z 4 modułami. Na początek poszła „Postawa przedsiębiorcza”. Aby zrozumieć, czym jest popyt, podaż, rynek oraz cena równowagi zmieniliśmy się w sprzedawców i kupujących jabłka. Po 4 rundach bez problemu definiowaliśmy już pojęcia i wykonaliśmy plakaty na ten temat.

Drugi dzień upłynął nam pod hasłem „Aktywność gospodarcza”. Tym razem stworzyliśmy w grupach „Niby-fabryki książek”. Grając w tę grę dydaktyczną zrozumieliśmy czym są koszty produkcji i wyliczyliśmy koszt jednostkowy naszych książek. W kolejnej zabawie „Zabawki”, oprócz kosztów produkcji liczyliśmy także przychody ze sprzedaży oraz zysk naszych firm.

Dzień trzeci- to wizyta u właścicieli dobrze znanej na naszym terenie piekarni państwa Anny i Eugeniusza Ślawskich, która rozpoczęła działalność w sierpniu 1995 r. Poznaliśmy proces produkcji chleba i innych wypieków, zjedliśmy przepyszne pączki. Teraz bardziej będziemy doceniać chleb i bułki, które codziennie lądują na naszym stole.

W czwartym dniu tematem przewodnim były pieniądze i bankowość. Poznaliśmy historię pieniądza, zadania i produkty banków komercyjnych oraz główne zadania banku centralnego. Piąty i ostatni dzień pierwszego etapu to zmierzenie się z modułem „Oszczędzanie i inwestowanie”. Budżet, nadwyżka, deficyt, oszczędności i sposoby ich lokowania to pojęcia, którymi możemy się już swobodnie posługiwać.

Za nami dużo pracy. W czasie zajęć zdobywaliśmy punkty. Nasza grupa ma już swoich liderów, jednakże o końcowym sukcesie i przyznaniu nagród decydować będą nie tylko punkty zdobyte w czasie zajęć, ale także punkty zdobywane na platformie e-learningowej przy rozwiązywaniu zadań do komiksów. Przed nami jeszcze drugi etap- stworzenie projektu spółdzielni uczniowskiej. Ale tym zajmiemy się już po feriach ;)


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ