Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PROJEKT "NA WŁASNE KONTO"

Już po raz drugi uczniowie naszego gimnazjum zostali zakwalifikowani do projektu edukacji ekonomicznej Na Własne Konto. Organizatorem i pomysłodawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Koncepcja dydaktyczna i metodologiczna powstała we współpracy ze specjalistami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.

Cele projektu to przede wszystkim poszerzanie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, zdobycie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej, zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Termin realizacji zajęć: 18-22 stycznia 2016 r. (zajęcia dotyczące postawy przedsiębiorczej, aktywności gospodar­czej, pieniędzy i bankowości oraz oszczędzania i inwestowania) oraz luty- kwiecień (zajęcia dotyczące biznesplanu, marketingu i reklamy; konkurs prac projektowych).

Zajęcia poprowadzą Panie Katarzyna Kopernicka i Monika Brzozowa.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ