Szkoła Podstawowa w Bieniowie

JESIENNY BIWAK W LEŚNYM DWORZE

W dniach 18-20 października harcerze z 2 DSH „Nirvana” funkcjonującej przy naszym gimnazjum brali udział w jesiennym biwaku w „Leśnym Dworze” w Świbnej. W piątkowy wieczór odbyło się świecowisko, śpiewogranie oraz gry noce, które nie pozwoliły nam zasnąć do późnych godzin nocnych. Po ciężkiej nocy nastała wypełniona zajęciami sobota. Uczestnicy biwaku wykonywali prace plastyczno-techniczne, spacerowali, brali udział w biegu patrolowym (na potrzeby którego nasza drużyna przyjęła nazwę „Księżniczki w rzece + Błażej”). Wieczorem odbyło się ognisko, przy którym druhna Natalia złożyła przyrzeczenie instruktorskie. Dzień zakończyliśmy śpiewograniem. W niedzielę, podczas apelu kończącego biwak okazało się, że patrol, w którego skład wchodziła nasza drużyna zajął drugie miejsce. Ze smutkiem opuszczaliśmy „Leśny Dwór”, zapowiadając już ponowne przybycie…

Magdalena Kujawska


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ