Szkoła Podstawowa w Bieniowie

SZKOŁA POZYTYWNEGO MYŚLENIA W STYCZNIU I W LUTYM

Zadanie certyfikacyjne w styczniu dotyczyło komunikacji i technologii w naszym życiu. W tym celu w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu w klasach V-VIII wykorzystaliśmy formularz badawczy. W ten sposób wychowawcy pozyskali informację o tym, co dla młodych osób jest ważne i jednocześnie mogli dostrzec zagrożenia, o których uczniowie nie wspominają.

Zadanie certyfikacyjne w lutym dotyczyło zarządzania sobą w czasie, czyli uczyliśmy się umiejętności planowania i wyznaczania celów. Jak pokazują współczesne badania zarządzanie sobą w czasie wpływa na nasze samopoczucie oraz satysfakcję z życia. Pomaga ludziom czuć się lepiej, ponieważ wspiera ich w planowaniu dnia, biorąc pod uwagę swoje wartości i przekonania, dając im poczucie samorealizacji. Rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem może także przekładać się na obniżenie lęków i stresów.

Podczas zajęć z pedagogiem uczniowie klas IV, V i VII poznawali techniki skutecznego uczenia się oraz nabywali umiejętność określania na co i ile czasu poświęcamy w ciągu dnia. Stopniowo przechodziliśmy do tworzenia planerów i tablicy dobrych planów. Chętni uczniowie podjęli wyzwanie, w którym przez trzy tygodnie zobowiązali się aktywnie korzystać z poznanych technik, a po tym czasie podzielić się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ