Szkoła Podstawowa w Bieniowie

FERIE Z EKONOMIĄ

W II etapie projektu Ferie z ekonomią 2022 uczniowie przygotowywali pracę konkursową w postaci projektu modelu biznesowego przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności.

Celem konkursu było pogłębienie zainteresowań młodzieży zagadnieniami ekonomicznymi, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej, w tym tej zdobytej podczas zajęć prowadzonych w czasie ferii zimowych, utrwalenie jej oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Nasi uczniowie przygotowali model biznesowy pod nazwą Ciężarówka Coffeer. Prezentacja modelu znalazła uznanie jury i zostaliśmy jednym z 5 laureatów konkursu (wybranym spośród 65 szkół z całego kraju). Komisja konkursowa brała przy ocenie pod uwagę: pomysłowość, ogólną wartość merytoryczną pracy, spójność elementów modelu biznesowego, nakład pracy uczniów oraz atrakcyjność wizualną.

Nagrodą dla uczniów jest 2-dniowa wycieczka do Warszawy, podczas której laureaci zwiedzą najważniejsze zabytki stolicy, odwiedzą Centrum Pieniądza NBP i Giełdę Papierów Wartościowych oraz wezmą udział w grze miejskiej.

W projekcie uczestniczyli: Marcin Kuchenbecker, Maja Kuros, Daria Kaźmierczak, Małgorzata Niżnik, Szymon Stańczyk, Agata Motyl, Dorota Dziewińska, Angelika Jabłońska, Oliwia Fraszewska, Hubert Winnicki, Milena Teplaków, Maja Maj.

Gratulujemy uczniom oraz opiekunowi, Pani Katarzynie Kopernickiej.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ