Szkoła Podstawowa w Bieniowie

AKCJA SZKOŁA PAMIĘTA

Palą się znicze…
Przypominają,
Że ktoś odchodzi,
Inni zostają.
Pośród cmentarzy 
Cichych uliczek
Jak wierna pamięć-
Palą się znicze…
Ryszard Przymus „Znicze”

W ramach ogólnopolskiej akcji SZKOŁA PAMIĘTA w październiku uczniowie oraz dzieci z punktu przedszkolnego odwiedzili groby zmarłych nauczycieli i osób zasłużonych dla społeczności lokalnej, wspominali osoby ważne dla naszej wspólnoty. Uporządkowali groby, zapalili znicze oraz uczcili chwilą ciszy i modlitwą pamięć tych, którzy odeszli.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ