Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

26 kwietnia rozpoczął się XII Tydzień Biblijny pod hasłem Misterium Słowa, które stało się Ciałem. Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w akcję Narodowego Czytania Pisma Świętego- w tym roku wybranym tekstem była Ewangelia według św. Mateusza. Z okazji tego wydarzenia została zorganizowana akcja, która polegała na zrobieniu zdjęcia podczas wspólnego czytania Pisma Świętego (tak, aby było one widoczne na zdjęciu) w dniach 26.04- 2.05.2020 roku. Wzięcie udziału w akcji było nagrodzone dodatkową oceną. Dziękuję wszystkim Uczniom, którzy postanowili aktywnie włączyć się we wspólne czytanie Pisma Świętego.

Danuta Gomółka


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ