Szkoła Podstawowa w Bieniowie

W TEATRZE - PROJEKT EDUKACYJNY

W kwietniu uczniowie kl. II wraz z wychowawczynią realizowali projekt edukacyjny W teatrze. Założeniem projektu była edukacja dzieci w zakresie treści związanych z teatrem, reżyserią, scenografią, plastyką użytkową.

Uczniowie nauczyli się redagować ogłoszenia (afisz teatralny), doskonalili umiejętności matematyczne podczas obliczania ilości miejsc na widowni czy wartości biletów. Przygotowane w ramach projektu przedstawienie teatru cieni W krainie Smerfów i pokazy taneczne obejrzało w dniu 28 kwietnia około 130 osób (dzieci i dorosłych). Każdy z widzów zakupił w teatralnej kasie bilet wstępu. Środkiem płatniczym były nakrętki od butelek, które przeznaczono dla niepełnosprawnego dziecka.

Realizując zamierzenia projektu uczniowie wykorzystali w praktyce zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności, wykazali się zaradnością, samodzielnością. Dzieci planowały pracę i zgodnie współdziałały w grupie. Za życzliwość i wsparcie podczas realizacji projektu dziękuję Pani Dyrektor Małgorzacie Markowskiej, Panu Andrzejowi Lidke, Rodzicom uczniów kl. II  oraz Urzędowi Gminy w Żarach za udostępnienie sali.

Dziękuję za szczodrość i otrzymane od widzów dodatkowe nakrętki.

Pomysłodawczyni i realizatorka projektu-
Barbara Pietrzak

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ