Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Naszą szkolną tradycją jest to, że 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, pierwszoklasiści składają uroczyste przyrzeczenie. Aby do niego przystąpić uczniowie musieli zaprezentować swoje umiejętności w różnych dziedzinach (recytacja, taniec, śpiew). Pierwszaki zdały egzamin śpiewająco. Świadkami tego wydarzenia byli Pani Dyrektor (która dokonała pasowania wielkim i wiekowym ołówkiem), przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice uczniów oraz  zaproszeni goście. Dzieci otrzymały piękne prezenty i teraz nasi pierwszoklasiści czują się już pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Wielkie podziękowanie należą się rodzicom najbardziej zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości.

Alicja Kohlman


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ