Szkoła Podstawowa w Bieniowie

EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA

16 października został ogłoszony przez Europejską Radę Resuscytacji – Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca. Na apel polskiego organizatora obchodów tego dnia (Fundacja WOŚP Jurka Owsiaka) odpowiedziała i nasza szkoła. Wzięliśmy udział w tzw. biciu rekordu, w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Dokładnie o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej wszyscy uczniowie klas I-VI, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz goście (rodzice uczniów) ćwiczyli na fantomie masaż serca imitujący akcję resuscytacyjną. Ogółem w akcji wzięło udział w ciągu 1 godziny około 150 osób. Nasi uczniowie już dopytują o termin kolejnej edycji tego tak ważnego przedsięwzięcia. Akcję koordynowała Pani Alicja Kohlman- opiekunka SK PCK.


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ