Szkoła Podstawowa w Bieniowie

W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE

14 czerwca uczniowie klas IV i V odbyli bogatą w treści poznawcze wycieczkę na trasie: Biedrzychowice (ścieżka przyrodnicza)- Bieniów (Izba Dziedzictwa Kulturowego).

Klasa IV w Biedrzychowicach zwiedziła zabytkowy kościół romański z wczesnego średniowiecza. W korytarzu głównego wejścia do świątyni oczom uczniów ukazała się dobrze zachowana płaskorzeźba z kamienia przedstawiająca rycerza w stroju renesansowym. Przed kościołem widać było  zabytkową dzwonnicę wybudowaną w XVIII wieku. Uwagę uczniów zwróciło podobieństwo charakterystycznej dla Łużyc budowy zewnętrznych murów dzwonnicy z budynkiem stojącego w pobliżu domu rodzinnego uczestnika wycieczki, Maćka Motyla. Po zapoznaniu się z treścią tablicy informującej o walorach turystyczno-krajoznawczych wsi i szlaku turystycznego, uczestnicy wycieczki udali się na spotkanie ze znanym regionalistą i przewodnikiem turystycznym PTTK, Panem Marianem Motylem. Pan Marian w niezwykle malowniczy i nacechowany dużą wiedzą faktograficzną sposób opowiadał uczniom o historii lokalnej i zachowanych zabytkach. Ogromną zasługą Pana Mariana jest fakt zorganizowania na własnej posesji i własnym kosztem ciekawej wystawy zabytkowego  sprzętu rolniczego. W czasie zwiedzania dzieci informowane były o zastosowaniu poszczególnych urządzeń i samodzielnie uczestniczyły w praktycznym pokazie ich zastosowania. Następnie w trakcie spaceru po ścieżce, uczniowie zapoznali się z informacjami o bogactwie flory i fauny występującej w najbliższej okolicy. Dowiedzieli się również o postaciach księdza Macieja Sieńki (w pobliżu dębu noszącego Jego imię) oraz wybitnej romskiej poetce Papuszy, której tabor według wszelkiego prawdopodobieństwa przebywał na polanie przy ścieżce. Po zapoznaniu się z informacjami o grodzisku słowiańskim odkrytym w pobliżu Bieniowa, uczniowie obejrzeli ruiny młyna wodnego. Następnym etapem wycieczki była wizyta w Izbie Dziedzictwa Kulturowego prowadzonej i założonej przez członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Razem w Bieniowie. Na miejscu oczekiwał zasłużony dla krzewienia wiedzy o kulturze naszej okolicy Pan Henryk Domaradzki. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych związanych z historią wytwarzania ceramiki opartej o wypalanie wyrobów z gliny. W czasie, gdy Pan Henryk opowiadał, uczniowie mogli samodzielnie sprawdzić swoje siły i umiejętności wytwarzając (lepiąc własnoręcznie) naczynka z prawdziwej gliny. Na zakończenie wycieczki zwiedzili zbiory pamiątek zgromadzone w izbie i wysłuchali opowieści o przeszłości swoich przodków i najbliższej okolicy.

W tym samym czasie uczniowie klasy V odbyli podobną wycieczkę, która rozpoczęła się od zwiedzania grodziska a zakończyła w Izbie Dziedzictwa Kulturowego. Tutaj przewodnikiem była Pani Barbara Pietrzak, która w ciekawy sposób opowiadała o urozmaiconej florze i faunie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Dolna Szyszyny. W czasie pobytu w Izbie uczniowie zajadali się fantastycznymi domowymi racuchami przygotowanymi przez Panią Teresę Mastalerz.


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ