Szkoła Podstawowa w Bieniowie

KONKURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

7 czerwca już po raz jedenasty reprezentanci szkół z naszej gminy rywalizowali  podczas Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, którego organizatorem było SK PCK. Drużyny zaprezentowały wyrównany poziom wiedzy i umiejętności. Konkurs, jak co roku, składał się z części teoretycznej i praktycznej. Komisja konkursowa po podliczeniu wszystkich uzyskanych przez uczestników punktów ogłosiła następujący werdykt:
I  miejsce- Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie,
II miejsce- Szkoła Podstawowa w Bieniowie,
III miejsce- Szkoła Podstawowa w Lubanicach.
Dalsze miejsca zajęły szkoły ze Złotnika, Sieniawy Żarskiej i Grabika.


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ