Szkoła Podstawowa w Bieniowie

WARTO BYĆ DOBRYM!

Zakończyliśmy akcję Warto być dobrym. Finalistami konkursu zostali:

  • Mikołaj Pietrus- kl. I,
  • Katarzyna Sokulska- kl. II,
  • Julia Baryła- kl. III,
  • Jakub Tychowski- kl. IV,
  • Paweł Zdanowicz- kl. V,
  • Paweł Pięta- kl. VI.

Spośród finalistów reprezentujących poszczególne klasy, Dorotka Dziewińska wylosowała zwycięzcę. Rower trafił do Julii Baryły. Gratulujemy! Pozostali finaliści otrzymali upominki ufundowane przez dyrektora szkoły.


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ