Szkoła Podstawowa w Bieniowie

ORTOGRAFFITI

ORTOGRAFFITI to program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z trudnościami w nauce. W naszej szkole zajęcia trwają już trzeci roki  odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie kontynuują pracę z zeszytami w domu. Program stwarza możliwość objęcia pomocą każdego ucznia  z trudnościami w nauce. Zajęcia prowadzi Pani S. Lenda.


Więcej…

OWOCE W SZKOLE

Nasza szkoła przystąpiła do europejskiego programu Owoce w szkole, który jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

SZKLANKA MLEKA

Od 2004 roku uczestniczymy w programie Szklanka Mleka. Aby zachęcić dzieci i młodzież do spożywania mleka i przetworów mlecznych, Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w placówkach oświatowych.

Cele programu: zachęcenie dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, promowanie zasad zdrowego odżywiania, kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów. W ramach programu do naszej szkoły trafia mleko w opakowaniach kartonowych po 250 ml. Programem objęci są uczniowie klas I-VI oraz dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego.

SZKOŁA MARZEŃ

Szkoła Marzeń to projekt pomocy uczniom ze szkół wiejskich. W ramach projektu szkoły wiejskie otrzymały dotację na prowadzenie działań wspomagających uczniów, wsparcie merytoryczne oraz ofertę szkoleń dla nauczycieli. 443 szkoły z całej Polski zostały przyjęte do projektu w wyniku naboru, który odbywał się w lipcu i sierpniu 2005 r. Wybrane szkoły mogły otrzymać dotację w wysokości do 88 000 zł (zależną od wielkości szkoły) na realizację programów zwiększających szanse edukacyjne dzieci. Nasz szkoła otrzymała dotację w wysokości 81 200 zł. Szkoły realizowały swoje programy od 15 października 2005 r. do 14 października 2006 r.


Więcej…

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Projekt Szkoła Równych Szans umożliwił podjęcie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych naszych uczniów. Realizowaliśmy go od czerwca 2007 roku do stycznia 2008 roku. W realizację zaangażowaliśmy uczniów, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego.


Więcej…

ŚNIADANIE DAJE MOC

8 listopada 2011 roku Szkoła Podstawowa w Bieniowie przyłączy się do ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc". Skąd idea takiej akcji, jakie są jej założenia i cele oraz w jaki sposób można do niej przystąpić? Możecie przeczytać o tym na stronie Śniadanie daje moc.

Więcej…

TRZYMAJ FORMĘ

Nasza szkoła przystąpiła do programu Trzymaj formę, współorganizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Trzymaj formę to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym przyjemne, zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.


Więcej…

WARTO BYĆ DOBRYM

Nagrodą główną w Konkursie jest rower marki KROSS, o wartości ok 1000 zł, ufundowany przez Organizatora - Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła". Rower zdobędzie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy.

Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku półrocza zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują.


Więcej…

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

31 stycznia roku zakończyliśmy działania związane z projektem UNICEF Poland Wszystkie Kolory Świata. Przystępując w listopadzie do realizacji projektu liczyliśmy na to, że uda nam się znaleźć opiekunów dla kilkunastu uszytych przez nas laleczek, które pomogą naszym rówieśnikom w Sierra Leone. Tymczasem zainteresowanie projektem  wśród społeczności szkolnej, a tym samym zaangażowanie w  jego realizację, było ogromne. Podczas pierwszej wystawy i kiermaszu pod hasłem Wszystkie Kolory Świataw trakcie spotkania opłatkowego w Bieniowie, udało nam się podarować za minimalną kwotę 10 złotych około 80 lalek.

Więcej informacji można znaleźć w galerii - Wszystkie Kolory Świata.

ZBIERAJ MAKULATURĘ - RATUJ KONIE

Szkoła Podstawowa w Bieniowie bierze udział w akcji "Zbieraj makulaturę - Ratuj konie"Uczniowie w całej Polsce zbierają makulaturę, za którą wykupują konie przeznaczone na rzeź. W zeszłym roku udało się w ten sposób uratować pięć zwierząt. Akcję "Zbieraj makulaturę, ratuj konie" od blisko trzech lat prowadzi Klub Gaja, stowarzyszenie propagujące działania na rzecz ochrony środowiska. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tutaj.

Tak przebieg akcji wyglądał w Szkole Podstawowej w Bieniowie:

- Zbieraj makulaturę, ratuj konie 2012

- Zbieraj makulaturę, ratuj konie 2013


Strona 2 z 3

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ