Zespół Szkół w Bieniowie

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

17 września 2015

27 października 2015
(konsultacje indywidualne)

30 listopada 2015
(dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego- diagnoza przedszkolna)

9 grudnia 2015
(informacja o przewidywanych ocenach półrocznych)

13 stycznia 2016
(wywiadówki śródroczne)

9 marca 2016
(konsultacje indywidualne)

12 kwietnia 2016

19 kwietnia 2016
(dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego- diagnoza przedszkolna)

17 maja 2016
(informacja o przewidywanych ocenach rocznych)

 

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ