Szkoła Podstawowa w Bieniowie

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
I PONADPODSTAWOWYCH 2019/2020

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - zarządzenie

Rekrutacja - załącznik

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ