Szkoła Podstawowa w Bieniowie

INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW - LUBUSKA UNIA ŚWIATŁOWODOWA

Informujemy, że na terenie Gminy Żary  prowadzona jest akcja zbierania deklaracji od mieszkańców chcących, aby do ich posesji wybudowane zostały bezpłatne przyłącza światłowodowe. Wybudowanie takich przyłączy pozwoli na uzyskanie dostępu do Internetu bez limitu transferu danych. Obecnie firma Orange Polska przeprowadza analizę faktycznego zapotrzebowania na doprowadzenie przyłączy do poszczególnych posesji na terenie gminy.

Decyzja o przystąpieniu przez firmę Orange Polska do realizacji inwestycji na terenie  Gminy będzie zależała od ilości osób i instytucji zainteresowanych wybudowaniem (na koszt firmy Orange Polska) przyłączy do posesji oraz skorzystaniem z usług firmy Orange (zgodnie z aktualną ofertą cenową). Zatem im więcej osób wyrazi chęć przystąpienia do projektu i zgłosi swoją posesję do wybudowania przyłącza do sieci szerokopasmowej, tym większa jest szansa na to, iż firma Orange Polska na własny koszt zrealizuje inwestycję na terenie naszej Gminy.

W ramach projektu  współfinansowanego ze środków UE  inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług. W przypadku osób fizycznych i zabudowy jednorodzinnej jednym z elementów deklaracji jest wymagana na etapie projektowym zgoda na wykonanie przyłącza do budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych, podmiotów gospodarczych wymagana jest również zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).

Mieszkańcy terenów wiejskich wyrażający chęć, aby ich posesje zostały nieodpłatnie przyłączone do sieci szerokopasmowej, proszeni są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do 30 listopada 2017 r. do Urzędu Gminy Żary, Al. Jana Pawła II, pok. 202 lub o pozostawienie deklaracji w sekretariacie szkoły. Deklaracje dostępne są u siedzibie UG Żary oraz można pobrać ze strony internetowej Gminy Żary.

Wszelkie pytania dotyczące planowanej inwestycji pod numerem kontaktowym tel. 22 527 49 72- Pani Danuta Janowska-Kierownik Projektu Orange.

Deklaracja - Światłowód

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ